Home
   
  Specialismen:
  Haptotherapie
  Haptonomische zwangerschapsbegeleiding
  Haptotherapie en craniosacraaltherapie voor kinderen
  Craniosacraaltherapie
  Stuitligging en haptonomie
   
  Kinesio-Taping
   
  Kinderdagverblijven Workshop
   
  Artikelen:
  Huilbaby's
  Bekkenpijn
   
  Informatie
  Links
  Gastenboek
   
 

Franca over … haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Het eerste zintuig dat zich bij de mens ontwikkelt is de tastzin. Al vroeg in de zwangerschap (± 9 weken) reageert de komende baby bij aanraking met een zich bewegen c.q. beweging. Voor de ouder is dit nog niet waarneembaar maar in de 20ste week van hun zwangerschap voelen de meeste moeders de bewegingen van hun kind. Zij ervaren dit spontaan, maar gemakkelijker wanneer de handen op de buik gelegd worden. De baby ervaart de handen en reageert hierop met bewegingen. De tastzin is de eerste mogelijkheid van de op komst zijnde baby om contact te maken met zijn omgeving.

Er zijn vele manieren van aanraken. De objectieve tast waarmee je kwaliteit wilt meten, zoals het voelen van een stofje of de versheid van vis. Dit objectieve tasten doe je met je vingertoppen. Het aanraken waar wij in de haptonomie van spreken is niet de objectieve tast, maar de affectieve omhullende tedere tast waarbij je je omvattende handen gebruikt om je intentie van liefdevolle aandacht voor moeder en kind uit te drukken. Deze aanraking passeert de huid en raakt het wezen van moeder en kind en kan de aanraker en aangeraakte ontroeren en raken. De ongeboren baby roept ook dit gevoel op om hem te behoeden en warmte en veiligheid te geven.

Iedere ongeboren baby heeft behoefte aan omhulling, geborgenheid en koestering. De baby in de buik huist dan ook in de baarmoeder totaal omgeven en beschermd door het lichaam van de moeder en wanneer het kindje echt “verwacht” wordt, ook door haar persoonlijke liefde. Wat er binnen het lichaam gebeurt neemt hij waar, maar ook, weliswaar gedempt, ervaart hij wat er buiten het moederlichaam plaatsvindt. Ook moeders reactie hierop worden weer aan de baby doorgegeven. Moeder en kind leven nog volledig als eenheid.Wat beoogt nu de haptonomische zwangerschapsbegeleiding?
Als aanstaand ouder weet je op een gegeven moment, al kun je dat nog niet voelen, dat je zwanger bent. Pas bij ± 19 weken laat de nieuwkomer voelen dat hij bestaat door zijn bewegen. De haptonomie leert de ouder de gevoeligheid van de tast te vergroten en te verdiepen zodat het kind als het ware naar de handen toekomt om zich “er tegenaan te schurken of te vleien”. De bewegingen hoeven niet groot te zijn; het kunnen subtiele verplaatsingen zijn. Daarom is het nodig dat je als ouder je tastzin leert verfijnen. De moeder en ook de vader kunnen door juiste omhullende en tedere handelingen een extra omvatting geven waarin de baby voelt dat het goed is dat hij er is. De baby op zijn beurt wekt ontroering en genoegen op bij de ouders door het samenzijn met z’n drieën. Zo ontstaat de wederkerigheid. De moeder zal ook vreugde beleven aan de wijze waarop de partner/vader met haarzelf en de baby omgaat. Hetgeen zich bij de moeder uit in een gevoel van welbehagen. Objectief is dit waar te nemen aan het soepel worden van de buik. Deze gevoelens van welbehagen worden doorgegeven aan de baby en een soepele buik geeft de baby letterlijk bewegingsruimte zodat hij zich kan bewegen als een dolfijn in het water.

Op deze manier ontwikkelen de ouders een innig contact met elkaar en de baby. De baby ervaart zo zijn eigen “goedzijn” en ook, dat er “buiten” goede dingen te beleven zijn. Na deze maanden van vreugde met elkaar; door het groeien van de baby, komt het moment van de geboorte: het grote avontuur. De baby wil naar buiten. Zijn moeder helpt hem daarbij en laat hem geboren worden. De ouders heten hem/haar welkom. Tijdens de verlossing steunt de vader de moeder door gevoelsmatig in contact met hen te blijven. Van alle drie vraagt het een volledige inzet. Na de bevalling zullen alle drie gelukkig, geëmotioneerd en moe zijn. Bevallen en geboren worden betekent hard werken en “aanwezig” zijn: een heel intense ervaring. Ook al zou de bevalling tegenvallen, of moet er -misschien onverhoopt- tot een keizersnede besloten worden, dan toch zullen de ouders de baby niet in de steek laten en na de geboorte het gevoelscontact met de baby weer snel herstellen en zal de overgang van “in de schoot“ naar “op schoot” klein kunnen zijn. De vertrouwdheid en eigenheid met de baby is immers in de zwangerschap al geworteld. De ouders zullen zich na de geboorte zeker voelen in hun koesterend gedrag naar de baby toe. De baby herkent de handen, hun zachtheid, de tedere aanraking. Ouders zijn gevoelig voor de signalen van de baby en zullen leren hier juist mee om te gaan.Als de baby 4 weken is komen de ouders met hun kindje nog een keer terug bij degene die hen tijdens de zwangerschap haptonomisch begeleid heeft. Samen kijken zij hoe de baby zich ontwikkelt. De ouders worden vertrouwd gemaakt met de haptonomische visie op de wijze van dragen en het gedragen worden van het kind en welke stimuli gegeven kunnen worden, zodat het kindje zich gevoelsmatig, motorisch en psycho-sensorisch kan ontwikkelen en ontplooien tot een geliefd “medemensje”.

± 5 sessies voor de geboorte, te beginnen in de 20e week.

1 sessie na de geboorte op de leeftijd van 4 tot 6 weken.


  Made By: Marco Peters
mbfpeters@upcmail.nl